SWS 2018 a vize pro rok 2019

Vcelku nečekaně brzy byla zveřejněna termínovka SWS pro rok 2018. Nachází se v ní 18 závodů, které jsou rozděleny do dvou kategorií. První je Sky Classic, která zahrnuje discipliny SkyRace® a SkyMarathon®. Druhou pak je Sky Extra, která zahrnuje discipliny Sky Extreme a Ultra Sky.

TERMÍNOVKA

Co se mění, co zůstává, jak se na to dívám.

Hodnotit se bude na rozdíl od tří kategorií v roce 2017 pouze ve dvou a podobně jako letos i Overall.

Do pořadí Sky Classic se běžcům započítá pět nejlepších výsledků.

Do pořadí Sky Extra pak nejlepší čtyři výsledky.

Do celkového pořadí (Overall) se každému běžci započítají maximálně dva nejlepší bodové výsledky z každé kategorie.

Bonusy pro podiová umístění na konci sezony budou oproti roku 2017 zvýšey z 60000 Euro na 66000Euro a rozdělí se menšímu počtu běžců.

Pozice

Sky Classic

Sky Extra

Overall

1

5000

5000

10000

2

2500

2500

3000

3

1500

1500

2000

Celkem

9000

9000

15000

Pro získání bonusu v konci sezony, musí běžec kromě bodového zisku splnit i následující předpoklady:

Sky Classic – Musí startovat minimálně ve třech závodech

Sky Extra – Musí startovat minimálně ve dvou závodech

Overall – Musí startovat minimálně ve čtyřech závodech přičemž alespoň jeden musí být z některé ze dvou kategorií (viz výše).

Oproti roku 2017 se vybrané závody označené v termínvce tučně započítávají do rankingu SWS s bonusem 50% a ne jen 20%, jak tomu bylo letos. To je poměrně dramatický posun a nesmírně to zvýhodní bodovaná umístění v těchto závodech. Z tohoto hlediska je v některých případech vcelku zajímavý výběr těchto závodů, kde vedle závodů s tradičně velkou konkurencí a poměrně vysokým limitem ro velikost startovního pole, jakým je například Limone, jsou závody jako Olympus Marathon nebo co do počtu startujících velmi limitovaná KIMA.

V termínovce je patrný i jasný odklon skyrunningu od dlouhých Ultra. Nakonec v upravených pravidlech pro sezonu 2018 již je definice Ultra Sky jako:

2.3.3 ULTRA – Races between 50 and 99 km with 3,200m minimum vertical climb or maximum finish time must be under 16 hours. (Závody mezi 50 až 99km s minimálně 3200m pozitivního převýšení nebo s maximálním cílovým časem pod 16 hodin.

Můj subjektivní názor na to je, že je to chyba a tyto limity jsou na škodu.

(Zařazení Ultra Pirineu do termínovky 2017 i přesto, že odporuje pravidlům je dáno smluvním uzavřeným vztahem s tímto závodem i pro rok 2018 ještě před schválením nových pravidel.)

Hodně nových věcí, hodně překvapení a velmi převratná idea se chystá pro další období od roku 2019.

Materiál, který lze stáhnout z adresy na webu skyrunnerworldseries.com pochází od SkyMan S.A. tedy společnosti, která v současnosti provozuje SWS. Nevěřím, že vše v roce 2019 bude přesně tak, jak se zde lze dočíst. Myslím, že se sem dostalo pár ne zcela dotažených myšlenek a ty budou i podle zkušeností z roku 2018 upraveny.

První z nich myslím bude omezení distancí mezi 22-66km. Toto opravdu asi bylo vloženo od stolu bez znalosti reality. Toto omezení by vyřadilo mnoho závodů, které by myslím v dalších termínovkách měly nebo mohly být a navíc nekoresponduje ani s pravidky skyrunningu.

Převratnou novinkou, která je myslím dobrá a bude jen záležet na kvalitním provedení, je myšlenka pouze jednoho světového skyrunning rankingu.

Tento by se počítal na základě výsledků 15-20 závodů v sezoně (zhruba v období od dubna do října).

V konci sezony by existoval závod „The Sky Masters“, který by nebyl otevřený pro běžné přihlášky, ale byl by vyhrazen pouze pro závodníky, kteří se do něj kvalifikují. Zde vidím určitou obdobu turnaje Masters v tenise, samozřejmě v jiné podobě a rozsahu. Ostatně i myšlenka aktualizovat ranking po týdnu je podobná jako tomu je v tenise.

Čtyři závody v sezoně by dostaly status „SuperSky Race“ a body v těchto závodech by byly čtyřnásobkem bodů v ostatních. To se mi zdá opravdu moc. Jestliže vítěz takového závodu dostane stejně jako jiný, kdo vyhraje čtyři běžné závody, pak v takovém hodnocení vidím velkou nerovnoměrnost. Navíc bude jistě záležet na tom, jak budou tyto závody vybrány a kde se budou konat. V případě, že budou umístěny do odlehlých destinací jakými může být Asie nebo Amerika, pak se zde nemůže sejíít podobně silná konkurence jako v Evropě a budou zde maximálně převažovat běžci z týmů s dostatečným budgetem na krytí velkých nákladů s takovou účastí spojených. Bodovat do takového rankingu pak bude pouze 20 mužů a žen s následujícími bodovými zisky od prvního po dvacáté místo: 100, 80, 70, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 26, 22, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.

Ano, ve skyrunningu je jednou z hlavních myšlenek genderová rovnopránost, která se projevuje i ve stejných finančních odměnách pro podiová umístění, ale zrovna sjednocení bodového systému pro muže a ženy nepovažuji za rozumné. Přeci nebudou hodnoceni dohromady, ale zvlášť podle pohlaví. 20 bodovaných míst pro ženy, kde je přeci jen mnohem užší kvalitní pole než u mužů, je prostě moc a naopak u mužů je často umístění i za první dvacítkou ještě hodně kvalitní.

Do pořadí by se mělo započítávat maximálně 5 nejlepších výsledků, kde mohou být započítány nejvíce 3 závody SuperSky Race.

Prize money v jednotlivých závodch budou udělovány do 10. místa a budou minimálně v součtu 6000Euro, u SuperSky Race 10000Euro.

Premie za celkové umístění v sezoně budou rovněž do 10. místa a celkově se rozdělí 100000Euro s tím, že vítězové dostanou 15000Euro.

Pro nárok na tuto premii musí závodník startovat na minimálně čtyř závodech z nichž alespoň jeden musí být SuperSky Race. Zároveň se musí zúčastnit závodu The Sky Masters. Pokud tyto podmínky některý závodník do 10. místa nesplní, posune se cena na dalšího v pořadí.

RANKINGY

Jsou navrhovány dva typy rankingu. První je založený pouze na závodech SWS druhý se započítáváním závodů národních Serií.

Sezónní Ranking

Tento bude vztažen pouze k aktuální sezoně a bude zahrnovat pouze závody SWS a The Sky Master. Z tohoto rankingu vzejde Šampion roku a podle tohoto pořadí budou udělovány ceny za celkové pořadí viz výše.

Pouze jeden závod SWS se může konat v jednom víkendu.

52-týdenní Ranking

Tento ranking bude zahrnovat stejné závody jako sezónní ranking plus závody národních Serií. Do pořadí budou započítávány všechny závody/výsledky bez omezení počtu. Závody starší než 52 týdnů budou z Rankingu odmazávány. V podstatě podobný princip, jaký používáme v Česku pro Ranking CZSA již od roku 2014 :).

Na základě tohoto rankingu budou nabízeny benefity pro závody SWS závodníků a závodnicím na TOP10 pozici (podle stavu osm týdnů před daným závodem).

Tento 52-týdenní ranking by měl být nastartován již pro rok 2018 a měl by se vyhodnocovat pro kategorie Sky Classic, Sky Extra a Overall. Overall Ranking pak bude předstupněm právě pro 52-týdenní celkový Ranking od roku 2019.

SuperSky Race

Statut závodu SuperSky Race bude udělován závodu pro další sezonu a nemusí být opakován. Aby byla rovnoměrněji poskytnuta šance běžcům různého zaměření, měl by být alespoň jeden závod v distanci pod 30km, jeden nad 55km a jeden z kategorie Extreme.

Týden před a týden po závodu SuperSky Race by se neměl konat žádný jiný závod SWS.

The Sky Master

Vyvrcholení sezony závodem, kam bude mít přístup jen uzavřená skupna běžců a běžkyň, které splní některý z následujících kvalifikačních kritérií:

TOP30 mužů a žen ze sezónního rankingu zveřejněného před The Sky Masters

TOP30 mužů a žen z 52-týdenního rankingu (stav osm týdnů před The Sky Masters)

TOP7 mužů a žen ze závodů SuperSky Race

TOP3 muži a ženy z ostatních závodů SWS

Vítězové a vítězky nominovaných závodů z národních Serií každé členské země ISF

Celkoví vítězové a vítězky národních Sérií v členských zemích ISF

Lokalita

Závod by se měl konat v evropských Alpách nebo Pyrenejích v místě, kde nebude neúměrná cena za ubytování a dopravu do tohoto místa.

Distance

Délka tratě se bude pro tento závod měnit tak, aby poskytla poměrně všem běžcům přiměřeně rovnocenné podmínky a pro rok 2019 se navrhuje distance cca 40km.

Bodování tohoto závodu se promítne do obou rankingů. V tuto chvíli není upřesněno, jakým způsobem bude závod bodován, ale bodový zisk bude přinejmenší stejný nebo větší než pro závody SuperSky Race.

Myšlenka jednoho hodnocení pro celou sezonu i 52-týdenní ranking je určitě dobrá. Jak se osvědčí bude z největší míry záviset na použitém sytému bodování a potom i na výběru závodů. Jak jsem již psal výše 400% navýšení bodového zisku pro některé závody se mi zdá neúměrné. To v žádném případě nemůže promítnout 4x vyšší konkurenci, ta prostě nikde moc být nemůže (tedy alespoň pokud se týká evropských závodů.

Dále je jasné, že pokud bude zachován fixní systém bodování (stejný počet bodů za konkrétní umístění ve všech závodech), bude nesmírně moc záležet na výběru závodů. Určitě není možné opakovat trapas se zařazením závodu jakým byl Devil‘s Ridge v roce 2017 do SWS. Nejen že závod nesplňoval pravidla skyrunningu, ale konkurence zde byla zcela tristní, když z Evropy zde byli jen asi čtyři závodníci a z absolutní světové skyrunningové špičky nikdo.

Podle mého mínění by mnohem vhodnější systém bodování byl takový, který by do bodů promítal kvalitu, obtížnost tratí a především kvalitu startovního pole. O něco podobného se snaží ve svém rankingu ITRA. Neznám jejich algoritmus a pravděpodobně i v něm by šlo najít možná vylepšení, ale myslím, že toto je cesta správným směrem v bodování závodů.

Zkrátka, nechme se snad příjemně překvapit co skutečně bude v roce 2019 realizováno.

2 komentáře

Napsat komentář

*

Enter Captcha Here : *

Reload Image